Müügitingimused

Tingimustele reguleerivad Artisialife OÜ vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Hind

Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

Toodete eest tasumine

PayPal makselüüs, mis sobib krediitkaardiga ostjale.

Ettemaksu arve. Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtajaks on 2 tööpäeva alates arvel näidatud kuupäevast ja kellajast. Juhul, kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.

Toodete tarnimine

Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel: DPD või Itella Logistics kulleriga koju

SmartPost ja Cargobus väljastuspuntidele.

Näidatud aadressile lähemasse Eesti Post kontorisse.

Toodete tarnimist osutatakse üle Euroopa Liidu. Saartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele. Transport Venemaale ja mujale korraldatakse eraldi hinnapakkumise alusel.

Kohe kui kaup on komplekteeritud või üle antud kullerfirma esindajale, teavitatakse Klienti sellest elektronpostiga.

Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Toodete tagastamine

Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Kaupmehele kirjaliku taganemisavalduse. Kaupmees soovitab Kliendil märkida avalduses ka taganemispõhjuse.

Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetada tagastatava kauba Kaupmehele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise soovi teate Kaupmeheni jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas tasub Klient (v.a. juhul, kui üleantud tootel ilmnevad puudused).

Toote tagastamise korral kannab Kaupmees toote eest tasutud summa samale pangakontole, millelt vastav makse Kaupmehele laekus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest Kaupmeheni.

Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

Artisilife OÜ jätab endale õiguse tellimust mitte tühistada ja kaupa mitte tagastada, kui kaup on spetsiaalselt valmistatud vastavalt kliendi eriprojektile või tellimusele. Eriprojekt / tellimus on: spordivarustuse komplekti tellimine vastavalt kliendile individuaalselt välja töötatud projektile (joonis); spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud kaubad, millel on eksklusiivne viimistlus, mida meie veebipoe tavavalikus ei pakuta (plekk, värvid ja muud eritellimusel kasutatavad viimistlusmaterjalid).

Pretensiooni esitamise tähtaeg Kaupmees vastutab nende puuduste eest, mis ilmnevad tootel 2 (kahe) aasta jooksul arvates selle Kliendile üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on Kliendile e-postiga saadetud arve-saateleht. Kaupmees ei vastuta: Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest; puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Kaupmees ei ole suuteline toodet parandada ega asendada, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.

Vastutus ja vääramatu jõud

Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused

Kaubamajas registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Kaupmees Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumust